English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska

Wpływ boranu tri{2[3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy]etylu} na właściwości sztywnych pianek po liuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR) - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 727


Streszczenie

Boran tri{2[3-chloro-2-hydroksy-l-propoksy]etylu} (I) o wzorze B(OCH2CH2OCH2CHOHCH2Cl)3 otrzymano w wyniku reakcji boranu tris(hydroksyetylowego) z epichlorohydryną i zastosowano go jako środek uniepalniający w syntezie sztywnych pianek PUR-PIR (tabela 1). Zwiększenie zawartości I w wyjściowej kompozycji z 0,1 do 0,4 równoważnika chemicznego powoduje wzrost wytrzymałości na ściskanie (rys. 1), wskaźnika tlenowego, pozostałości po spaleniu i zawartości komórek zamkniętych (tabela 1) oraz spadek kruchości (rys. 1), temperatury mięknienia i chłonności wody (tabela 1). Obecność I nie wpływa natomiast w sposób jednoznaczny na gęstość pozorną pianek (tabela 1). Wyniki badań wskazują na przydatność I jako dodatku polepszającego właściwości sztywnych pianek PUR-PIR.


Słowa kluczowe: sztywne pianki PUR-PIR, uniepalnianio, boran tri{2[3-chloro-2-hydroksy-l-propoksy]etylu, właściwości pianek

B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska (154.7 KB)
Wpływ boranu tri{2[3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy]etylu} na właściwości sztywnych pianek po liuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR) - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)