English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, T. Jachowicz

Wpływ czasu ochładzania na skurcz przetwórczy wytworów

otrzymanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Polimery 2000, nr 10, 713


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu schładzania w formie (29–40 s) na wartość skurczu przetwórczego głównego kanału rozprowadzania powietrza samochodu dostawczego „Lublin II” (firmy Daewoo Motor Polska) wykonywanego metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem ź polietylenu średniej gęstości („Eltex RSB 714”, firmy Solway) (tabele 1–3).

Wielkością istotną z punktu widzenia poprawności wykonania wytworu oraz bezpośrednio związaną z procesem montażu jest rozstaw technologicznych otworów montażowych kanału, służących do jego mocowania w nadwoziu samochodu. Za podstawowy czynnik geometryczny określający poprawność wykonania kanału uznano rozstaw skrajnych otworów montażowych, zwany umownie długością kanału (rys. 3, wartość L). Pomiary długości kanału prowadzono bezpośrednio po wyjęciu go z formy, następnie co godzinę w ciągu pierwszych 8 h oraz po upływie 24 h (rys. 6).

Ustalono, że najkorzystniejszy czas ochładzania wytworu, umożliwiający zachowanie wymaganego wymiaru konstrukcyjnego w założonym przez konstruktora polu tolerancji, wynosi 29–34 s, natomiast dalsze przedłużanie czasu ochładzania powoduje przekroczenie górnego wymiaru granicznego długości kanału i powstawanie wytworu wadliwego (rys. 8).
Słowa kluczowe: wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, skurcz przetwórczy, czas ochładzania w formie, polietylen średniej gęstości, pole tolerancji wymiarowej
R. Sikora, T. Jachowicz (908.8 KB)
Wpływ czasu ochładzania na skurcz przetwórczy wytworów otrzymanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem