English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, Suresh Sagadevan

Wpływ długości, objętości i zawartości włókien oraz ich obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknami naturalnymi (j. ang.)

Polimery 2019, nr 2, 93


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.2

Streszczenie

Otrzymano kompozyty epoksydowe z udziałem włókien Coccinia indica (CIF). Surowe włókna poddawano obróbce alkalicznej przy użyciu 5 % NaOH. Metodą wytłaczania sporządzono kompozyty żywicy epoksydowej zawierające 25, 30, 35 lub 40 % mas. włókien CIF o różnej długości (10, 20, 30, 40 mm). Zbadano wytrzymałość mechaniczną otrzymanych kompozytów oraz przeprowadzono obserwacje ich struktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że najlepsze właściwości mechaniczne wykazywały kompozyty wzmocnione 35 % mas. włókien o długości 30 mm.


Słowa kluczowe: włókna naturalne, kompozyty epoksydowe, właściwości mechaniczne, SEM
M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, Suresh Sagadevan (1.13 MB)
Wpływ długości i zawartości włókien oraz ich obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknami naturalnymi