English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kabziński, K. Neupauer, M. Nowak, J. Kruk, K. Kaczmarczyk

Wpływ dodatku gumy ksantanowej i gumy guar na właściwości reologiczne pian wytwarzanych metodą ciągłą (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 538


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.11

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku hydrokoloidów – gumy ksantanowej i gumy guar – na właściwości reologiczne wytwarzanych metodą ciągłą pian spożywczych na bazie albuminy jaja kurzego. Spienianie prowadzono w zaopatrzonym w mieszadło łopatkowe aparacie kolumnowym z dodatkowym napowietrzaniem. W celu określenia parametrów reologicznych wykonano test pętli histerezy. Wyniki badań opisano z zastosowaniem równania Ostwalda-de Waele. Scharakteryzowano wpływ dodatku hydrokoloidu na właściwości reologiczne otrzymanych pian oraz opisano efekty synergistyczne użytych hydrokoloidów.


Słowa kluczowe: piany spożywcze, guma ksantanowa, guma guar, reologia
M. Kabziński, K. Neupauer, M. Nowak, J. Kruk, K. Kaczmarczyk (378.9 KB)
Wpływ dodatku gumy ksantanowej i gumy guar na właściwości reologiczne pian wytwarzanych metodą ciągłą