English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, M. Łucka

Wpływ emitantów i substancji migrujących z tworzyw sztucznych na wrażenie

zapachu powietrza oraz smaku i zapachu wody

Polimery 2003, nr 9, 598


Streszczenie

Na podstawie danych z literatury (w tym prac własnych) scharakteryzowano proces emisji substancji lotnych z tworzyw sztucznych podczas ich przetwórstwa (wtryskiwania, wytłaczania) oraz użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych (wnętrza samochodów, budynki). Omówiono najważniejsze metody określania ilościowego, a także identyfikacji substancji zapachowych emitowanych zarówno z nowo wytworzonych tworzyw, jak i (zwłaszcza) z recyklatów, mianowicie: chromatografię gazową, zastosowanie „elektronicznych nosów” i olfaktometrię. Podano również sposoby ograniczenia emisji, np. w wyniku wielokrotnego odgazowania podczas wytłaczania recyklatu, ekstrakcji ewentualnych zanieczyszczeń rozpuszczalnikiem organicznym oraz wprowadzenia dodatków absorbujących substancje gazowe. Jako odrębnie omawiane zagadnienia potraktowano wpływ emitantów, a także substancji migrujących na smak i zapach wody przesyłanej przez rury z tworzyw sztucznych.


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, recyklaty, użytkowanie w pomieszczeniach zamkniętych, emisja substancji zapachowych, metody oznaczania emitantów, ograniczanie emisji, rury z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
A. K. Błędzki, M. Łucka (1.52 MB)
Wpływ emitantów i substancji migrujących z tworzyw sztucznych na wrażenie zapachu powietrza oraz smaku i zapachu wody