English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Mąka, T. Spychaj, R. Pilawka, P. Dziedzic

Wpływ hybrydowych nanonapełniaczy węglowych na proces
sieciowania i właściwości materiałów epoksydowych (j. ang.)

Polimery 2016, nr 3, 181


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.181

Streszczenie
Za pomocą pomiarów reometrycznych scharakteryzowano proces sieciowania kompozycji epoksydowych z udziałem 2 phr 1-butyloimidazolu jako katalizatora i 0,25—1,0 % mas. hybrydowych nanonapełniaczy węglowych — wielościennych nanorurek (CNT) i grafenu (GN). Na podstawie badań termomechanicznych wytworzonych kompozytów epoksydowych stwierdzono znaczne zmniejszenie wartości temperatury zeszklenia, zależne od stosunku masowego CNT/GN i zawartości nanonapełniacza. Wartość rezystywności skrośnej materiałów epoksydowych po modyfikacji dodatkiem 0,25—0,50 % mas. nanonapełniacza węglowego zmniejszyła się o 8—10 rzędów wielkości.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, 1-butyloimidazol, hybrydowe nanonapełniacze węglowe, właściwości termomechaniczne, właściwości elektryczne
e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl
H. Mąka, T. Spychaj, R. Pilawka, P. Dziedzic (191.9 KB)
Wpływ hybrydowych nanonapełniaczy węglowych na proces sieciowania i właściwości materiałów epoksydowych (j. ang.)