English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak

Wpływ hydrofobizacji na trwałość powierzchni ceramiki budowlanej

Polimery 2016, nr 1, 46


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.046

Streszczenie

Oceniono wpływ hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej za pomocą preparatu na bazie nanopolimerów z dodatkiem nanokrzemionki na trwałość powłoki badanego materiału. Twardość powierzchniową wyznaczono po 14 dniach sezonowania próbek po hydrofobizacji oraz po 20 cyklach: zanurzanie w wodzie — suszenie próbek.
Słowa kluczowe: nanopolimery, nanokrzemionka, twardość powierzchniowa, hydrofobizacja, ultradźwięki
e-mail: s.fic@pollub.pl
S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak (237.9 KB)
Wpływ hydrofobizacji na trwałość powierzchni ceramiki budowlanej