English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel

Wpływ modyfikatorów na palność i właściwości fizyczne poliamidu 6

Polimery 2013, nr 5, 365


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.365

Streszczenie

Analizowano wpływ wybranych modyfikatorów (antypirenu, antyutleniacza, nanonapełniacza) na właściwości palne, pożarowe oraz mechaniczne poliamidu 6 (PA 6). Oznaczano masowy wskaźnik szybkości płynięcia, indeks tlenowy, palność metodą UL-94, właściwości termograwimetryczne oraz cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania. Metodą kalorymetru stożkowego oznaczano szybkość wydzielania dymu i ciepła, zapalność materiału, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej tworzącej się podczas rozkładu badanych materiałów, w warunkach gęstości strumienia cieplnego 35 kW/m2. Stwierdzono, że najkorzystniejszy efekt modyfikacji pod względem poprawy bezpieczeństwa pożarowego materiałów uzyskano w przypadku zastosowania trzech modyfikatorów jednocześnie: 16 % mas. Exolitu, 0,5 % mas. Irganoxu oraz 5 % mas. modyfikowanego aminą montmorylonitu.


Słowa kluczowe: poliamid 6, antypiren, montmorylonit, palność, właściwości mechaniczne

e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl

K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel (301.8 KB)
Wpływ modyfikatorów na palność i właściwości fizyczne poliamidu 6