English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Legocka, E. Wierzbicka, T. M. J. Al-Zahari, O. Osawaru

Wpływ modyfikowanego haloizytu na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne poliamidu 6

Polimery 2013, nr 1, 24


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.024


Streszczenie

Metodą wytłaczania otrzymywano termoplastyczne kompozyty poliamidu 6 (PA 6) z haloizytem poddanym działaniu fal ultradźwiękowych (HU), a następnie modyfikowanym żelatyną (HUŻ). Mikroanaliza EDS potwierdziła obecność węgla i azotu na powierzchni haloizytu, zarejestrowano również wzrost rozmiaru cząstek oraz spadek wartości potencjału ZETA po modyfikacji minerału. Do napełniania poliamidu 6 stosowano 3 lub 5 % mas. zmodyfikowanego haloizytu. Sporządzone kompozyty poddano badaniom termicznym (DSC, TG), mechanicznym i strukturalnym (SEM). Mikrofotografie SEM kruchych przełomów wytworzonych kompozytów poliamidu 6 z modyfikowanym haloizytem obrazują dobre zdyspergowanie cząstek napełniacza HUŻ w matrycy polimerowej. Efektem tego jest poprawa właściwości mechanicznych badanych kompozytów. Stabilność termiczna kompozytów jest porównywalna ze stabilnością czystego PA 6.


Słowa kluczowe: minerały warstwowe, kompozyty polimerowe, modyfikacja chemiczna, mikroanaliza EDS

e-mail: ewa.wierzbicka@ichp.pl

I. Legocka, E. Wierzbicka, T. M. J. Al-Zahari, O. Osawaru (437.4 KB)
Wpływ modyfikowanego haloizytu na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne poliamidu 6