English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. P. La Mantia, M. Morreale, M. Ceraulo, M. C. Mistretta

Wpływ naprężeń i temperatury na termomechaniczną degradację nanokompozytów PE-LD/OMMT (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 667


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.667

Streszczenie

Zbadano wpływ naprężeń mechanicznych i temperatury na przebieg termomechanicznej degradacji nanokompozytów polietylenu małej gęstości (PE-LD) i organicznie modyfikowanej glinki montmorylonitowej (OMMT). Zdegradowane nanokompozyty oceniano na podstawie wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), widm FT-IR oraz właściwości mechanicznych. Wyniki badań wskazują, że mechanizm termomechanicznej degradacji kompozytów PE-LD/OMMT jest procesem złożonym, obejmującym: rozerwanie łańcucha polimeru, rekrystalizację i sieciowanie, degradację organicznie modyfikowanej glinki, a także interakcje między produktami degradacji, a składnikami kompozytu — glinką modyfikowaną organicznie i matrycą polietylenową. Interakcje mają duży wpływ na przebieg procesu i na właściwości końcowego produktu degradacji.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, degradacja termomechaniczna, wskaźnik szybkości płynięcia, reologia, właściwości mechaniczne


e-mail: francescopaolo.lamantia@unipa.it

F. P. La Mantia, M. Morreale, M. Ceraulo, M. C. Mistretta (199 KB)
Wpływ naprężeń i temperatury na termomechaniczną degradację nanokompozytów PE-LD/OMMT (j. ang.)