English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, D. Kijowska

Wpływ parametrów wytwarzania hybrydowych, zawierających grafit
uniepalniaczy na efektywność ich działania (j.ang.)

Polimery 2016, nr 5, 327


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.327

Streszczenie
Hybrydowe uniepalniacze (HFR) otrzymano na drodze syntezy cyjanuranu melaminy wobecności grafitu ekspandującego (proces w skali ½-technicznej). HFR użyto do zmniejszenia palności poliestru, epoksydu i polistyrenu. Otrzymane kompozycje charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami tlenowymi (w przypadku kompozycji poliestrowych – 39.8 %) oraz parametrami palności poziomej FH-1 ipionowej V-0. Zbadano zależności pomiędzy parametrami wytwarzania (w tym metodami i parametrami suszenia), wymiarami ziaren oraz parametrami ekspansji otrzymanych HFR a ich efektywnością w ograniczaniu palności tworzyw polimerowych.
Słowa kluczowe: hybrydowe uniepalniacze, grafit ekspandujący, cyjanuran melaminy, palność, polistyren, żywica poliestrowa, żywica epoksydowa
e-mail: piotr.jankowski@ichp.pl
P. Jankowski, D. Kijowska (562.9 KB)
Wpływ parametrów wytwarzania hybrydowych, zawierających grafit uniepalniaczy na efektywność ich działania (j.ang.)