English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Węglowska

Wpływ parametrów zgrzewania wibracyjnego na jakość złączy z poliamidu 66

Polimery 2014, nr 3, 239


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.239

Streszczenie

Badano wpływ parametrów zgrzewania wibracyjnego na budowę obszaru zgrzewania złączy z poliamidu 66. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopu optycznego oraz badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Określano wpływ amplitudy drgań (a), docisku zgrzewania (pz) oraz czasu zgrzewania (tz) na temperaturę topnienia oraz zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz w materiale podstawowym złączy. Wytrzymałość mechaniczną połączeń z PA 66 oceniano w statycznej próbie rozciągania.


Słowa kluczowe: zgrzewanie wibracyjne, złącza z PA 66, stopień krystaliczności, struktura złączy, wytrzymałość złączy na rozciąganie

e-mail: aleksandra.weglowska@is.gliwice.pl

A. Węglowska (1.58 MB)
Wpływ parametrów zgrzewania wibracyjnego na jakość złączy z poliamidu 66