English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. M. Abtahi

Wpływ polimerowego mulczu celulozowego na stabilizację piasku (j.ang.)

Polimery 2017, nr 10, 757


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.757

Streszczenie
Oceniano skuteczność roztworów polimerowego mulczu celulozowego (CPM) stosowanego do stabilizacji piasku. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: w laboratorium i w terenie. W laboratorium mierzono wskaźnik wytrzymałości w tunelu aerodynamicznym, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, odporność na uderzenia i grubość warstw utworzonych po zastosowaniu roztworów o różnych stężeniach CPM. Najwyższą odporność na uderzenia i najmniejszą wartość wskaźnika erozji uzyskano w przypadku roztworów o stężeniu 30 % (30 % CPM i 70 % wody). W ramach badań terenowych, przez rok badano odporność mulczu dozowanego w ilości 10 i 5 t/ha na wydmach pustyni Kashan (centralny Iran) oraz jego wpływ na przeżycie i rozwój sadzonek Calligonum. Wyniki dowiodły, że CPM ma pozytywny wpływ na badane rośliny, a najdłuższe przeżycie sadzonek odnotowano po zastosowaniu mulczu w ilości 10 t/ha.
Słowa kluczowe: rekultywacja biologiczna, polimerowy mulcz celulozowy, wydmy, erozja wiatrowa, tunel aerodynamiczny
e-mail: m-abtahi@areeo.ac.ir
S. M. Abtahi (642.2 KB)
Wpływ polimerowego mulczu celulozowego na stabilizację piasku (j.ang.)