English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Mitchener

Wpływ tragicznego pożaru w Grenfell Tower na przemysł izolacji poliizocjanurowych (j. ang.)
Polimery 2018, nr 10, 716

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.8

Streszczenie

Artykuł stanowi podsumowanie powszechnie dostępnych informacji dotyczących pożaru wieżowca Grenfell Tower w centrum Londynu 14 czerwca 2017 r. Pod wieloma względami pożar był bardzo podobny do kilku innych spektakularnych pożarów w wysokich budynkach, które wydarzyły się w różnych krajach od 1999 r., ale różnił się od nich ogromną liczbą ofiar (71 osób). Tak tragiczne skutki tego pożaru były spowodowane wieloma czynnikami, m.in.: wadliwą procedurą ewakuacyjną, nieodpowiednim sprzętem gaśniczym, błędami w zarządzaniu budynkiem, brakiem odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, niejasnymi przepisami budowlanymi, niesprzyjającą pogodą itd. Ustalono jednak, że główną przyczyną tej tragedii była zaskakująca szybkość rozprzestrzeniania się ognia obejmującego dekoracyjny aluminiowy materiał kompozytowy (ACM) zawierający polietylen (PE), zainstalowany na zewnątrz budynku w ramach systemu osłony przeciwdeszczowej. Drugą część tego systemu stanowiła poliizocyjanurowa (PIR) izolacja termiczna. W artykule skoncentrowano się na roli, jaką odegrała w tym pożarze izolacja PIR oraz na analizie kilku praktyk stosowanych w przemyśle PIR, uwydatnionych przez tę tragedię. Opisano oddolną inicjatywę, podjętą podczas konferencji Polyurethanes 2017, mającą na celu zmianę praktyki stosowanej w europejskim przemyśle izolacji termicznych, ograniczającej dostęp do raportów z badań ogniowych wyrobów termoizolacyjnych. Ten niewielki, lecz wspólny wysiłek społeczności naukowców i firm produkujących izolacje termiczne ma duże szanse przyczynić się do poprawy ognioodporności takich izolacji i przywrócić publiczne zaufanie do tych ważnych materiałów.


Słowa kluczowe: pożar w Grenfell Tower, pożary wieżowców, izolacje termiczne, pianki poliizocyjanurowe, PIR, zewnętrzne okładziny cieplne budynków, kompozyty aluminiowe, ACM, ognioodporne polimery, BS8414
G. Mitchener (422.8 KB)
Wpływ tragicznego pożaru w Grenfell Tower na przemysł izolacji poliizocjanurowych (j. ang.)