English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń

Wpływ przygotowania próbek na wyniki oznaczania metodą chromatografii żelowej ciężaru

cząsteczkowego polietylenu otrzymanego wobec aktywowanego metyloaluminoksanem

katalizatora cyrkonocenowego (j. ang.)

Polimery 2003, nr 11-12, 829


Streszczenie

Metodą chromatografii żelowej (GPC) oznaczano ciężary cząsteczkowe polietylenu (PE) otrzymanego wobec katalizatora cyrkonocenowego aktywowanego dużym nadmiarem metyloaluminoksanu (MAO). Wykazano, że na powtarzalność pomiarów wywiera wpływ MAO pozostający w próbkach PE oraz czas przebywania (rozpuszczanie + pomiar) próbek w aparacie w temp. 142 °C. Zaproponowano metodę usuwania MAO z próbek FE (dodatkowe przemywanie metanolowym roztworem HF) przed poddaniem ich analizie GPC. Ta modyfikacja prowadzi do większej wiarygodności i lepszej powtarzalności wyników (tabela 1). Badania wpływu czasu przebywania próbek PE w temp. 142 °C wykazały (tabela 2), że czas rozpuszczania polimeru o ciężarze cząsteczkowym ok. 3 1O5 g/mol nie powinien przekraczać 24 h.


Słowa kluczowe: polietylen, katalizator cyrkonocenowy, metyloaluminoksan, chromatografia żelowa, przygotowanie próbek
W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń (1.23 MB)
Wpływ przygotowania próbek na wyniki oznaczania metodą chromatografii żelowej ciężaru cząsteczkowego polietylenu otrzymanego wobec aktywowanego metyloaluminoksanem katalizatora cyrkonocenowego — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)