English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Poszwa, P. Muszyński, K. Mrozek, M. Szostak

Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu
na skuteczność chłodzenia form wtryskowych

Polimery 2018, nr 3, 224


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.7

Streszczenie

Analizowano dostępne na rynku ciecze stosowane do chłodzenia form wtryskowych. Oceniono właściwości termiczne oraz przepływowe badanych cieczy. Określono również wpływ temperatury cieczy oraz prędkości jej przepływu na efektywność transportu ciepła, a także spadek ciśnienia w kanale chłodzącym, badając w ten sposób wydajność chłodzenia formy wtryskowej.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, formy wtryskowe, ciecz chłodząca, chłodzenie
e-mail: przemyslaw.b.poszwa@doctorate.put.poznan.pl

P. Poszwa, P. Muszyński, K. Mrozek, M. Szostak (1.62 MB)
Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu na skuteczność chłodzenia form wtryskowych - cz.1
P. Poszwa, P. Muszyński, K. Mrozek, M. Szostak (1.48 MB)
Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu na skuteczność chłodzenia form wtryskowych - cz.2
P. Poszwa, P. Muszyński, K. Mrozek, M. Szostak (973 KB)
Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu na skuteczność chłodzenia form wtryskowych - cz.3