English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Ravichandran, A.D. Raj, P.B. Visvanath, F. Mohammad, H.A. Al-Lohedan, S. Sagadevan

Wpływ rodzaju włókien na właściwości fizyczne laminatowych kompozytów polietylenu małej gęstości (j. ang.)

Polimery 2020, nr 6, 449


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.6.4

Streszczenie

Zwiększone w ostatnich latach zainteresowanie projektowaniem i wytwarzaniem lekkich kompozytów polimerowych wynika z ich lepszych właściwości elektrycznych, mechanicznych, termicznych i biologicznych w porównaniu z cechami materiałów konwencjonalnych. Zbadano wpływ rodzaju wzmocnienia (włókno szklane, włókno węglowe i włókno Kevlar) na właściwości mechaniczne, termiczne i absorpcję wody laminatowych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z żywicą epoksydową. Stwierdzono, że kompozyt LDPE z włóknem węglowym, w porównaniu z innymi kompozytami, wykazuje najlepszą wytrzymałość na rozciąganie, co może wynikać głównie z interakcji polimerowej osnowy z dwukierunkową warstwą włókien. Ponadto kompozyt ten ma większą zdolność przenoszenia energii niż pozostałe badane kompozyty, co można przypisać krystalicznej budowie włókna węglowego. Badania właściwości termicznych wykazały stabilność termiczną wszystkich kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami oraz znaczną absorpcję wody kompozytu wzmocnionego włóknem Kevlar.


Słowa kluczowe: kompozyty polietylenu małej gęstości, właściwości mechaniczne, badania termiczne, badania absorpcji wody, żywica epoksydowa, włókno Kevlar, włókno szklane, włókno węglowe
S. Ravichandran, A.D. Raj, P.B. Visvanath, F. Mohammad, H.A. Al-Lohedan, S. Sagadevan (1.27 MB)
Wpływ rodzaju włókien na właściwości fizyczne laminatowych kompozytów polietylenu małej gęstości