English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sieradzka, R. Fryczkowski, B. Fryczkowska, D. Biniaś, C. Ślusarczyk, S. Rajba, J. Janicki

Wpływ rozpuszczalników na niskotemperaturową redukcję-eksfoliację tlenku grafenu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 841


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.841

Streszczenie
Grafen cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na swoje szczególne właściwości oraz szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Znane sposoby otrzymywania grafenu są obarczone pewnymi wadami, co powoduje, że wciąż podejmuje się próby opracowania nowej, skutecznej metody produkcji tego materiału na dużą skalę. Powszechną techniką wytwarzania grafenu jest proces dwuetapowy, polegający na utlenianiu grafitu do jego tlenku, a następnie redukcji do grafenu. W pracy przedstawiono nową metodę niskotemperaturowej redukcji tlenku grafenu (GO) z zastosowaniem różnych rozpuszczalników. Jak wynika z przeprowadzonych badań, użycie odpowiednich rozpuszczalników organicznych na jednym z etapów otrzymywania grafenu pozwala skutecznie zredukować oraz eksfoliować tlenek grafenu. Możliwość redukcji GO w obecności rozpuszczalników odgrywa istotną rolę w procesie otrzymywania kompozytów z udziałem grafenu.
Słowa kluczowe: termiczna redukcja tlenku grafenu, niskotemperaturowa redukcja, rozpuszczalniki organiczne
e-mail: msieradzka@ath.bielsko.pl
M. Sieradzka, R. Fryczkowski, B. Fryczkowska, D. Biniaś, C. Ślusarczyk, S. Rajba, J. Janicki (961.7 KB)
Wpływ rozpuszczalników na niskotemperaturową redukcję-eksfoliację tlenku grafenu (j.ang.)