English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kazimierska-Drobny, M. Kaczmarek

Wpływ roztworów NaCl i KCl na deformację hydrożelu PVA – sprzężenie chemo-mechaniczne (j. ang.)

Polimery 2020, nr 1, 44


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.6

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań chemicznie indukowanej deformacji w hydrożelach poli(alkoholu winylowego) (PVA) pod wpływem oddziaływania z dyfundującymi roztworami NaCl i KCl. Badania obejmowały specjalnie zmodyfikowany test zbiornikowy, w trakcie którego rejestrowano jednocześnie zmiany stężenia soli w zbiorniku i deformację pod obciążeniem chemicznym. Do wyznaczenia parametrów sprzężenia chemiczno-mechanicznego zastosowano liniowy model chemo-deformacji. Stwierdzono, że hydrożele PVA deformują się w obecności soli w płynie porowym, w stopniu zależnym od stężenia soli.


Słowa kluczowe: hydrożele, PVA, chemo-mechanika, test zbiornikowy, ultradźwięki
K. Kazimierska-Drobny, M. Kaczmarek (675.2 KB)
Wpływ roztworów NaCl i KCl na deformację hydrożeluPVA – sprzężenie chemo-mechaniczne (j. ang.)