English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. D. Simonov-Emelianov, A. V. Markov, N. I. Prokopov, I. A. Gritskova, N. I. Munkin, L. Hexel

Wpływ samonagrzewania podczas przetwarzania sztywnego i uplastycznionego

poli(chlorku winylu) na jego stabilność termiczną (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 703


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.703

Streszczenie

Zbadano i porównano czasy dynamicznej stabilności termicznej (tt) w zależności od rzeczywistej temperatury stopów (Tp) poli(chlorku winylu) (PVC) i jego kompozycji różniących się lepkością. Uzyskane wyniki opisano za pomocą równania Arheniusa, wyznaczając energię aktywacji procesu odchlorowodorowania. Stwierdzono, że stabilność termiczna stopów uplastycznionego PVC jest związana ze zmniejszonym efektem ich samonagrzewania.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), stabilność termiczna, kompozycje, uplastycznianie


e-mail: 9368204@gmail.com

I. D. Simonov-Emelianov, A. V. Markov, N. I. Prokopov, I. A. Gritskova, N. I. Munkin, L. Hexel — (169.4 KB)
Wpływ samonagrzewania podczas przetwarzania sztywnego i uplastycznionego poli(chlorku winylu) na jego stabilność termiczną (j. ang.)