English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Wpływ sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formy wtryskowej na strukturę

i stopień krystaliczności próbek polietylenu dużej gęstości (PE-HD)

Polimery 2001, nr 9, 638


Streszczenie

Metodą mikroskopii skaningowej zbadano morfologię oraz metodą DSC określono zmianę stopnia krystaliczności (Sk) wzdłuż osi próbek PE-HO typu 10262A (firmy DowChemical) wtryskiwanych w warunkach różnego sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formującego: z jednej lub jednocześnie z dwóch stron gniazda. W drugim z tych przypadków zaobserwowano niejednorodną budowę próbek w miejscu złączenia strumieni tworzywa (rys. 3). Wartość Sk próbek uzyskanych w wyniku doprowadzania tworzywa z jednej strony gniazda zwiększa się w miarę wzrostu odległości od miejsca wtryskiwania (rys. 4a), natomiast próbki uzyskane na drodze doprowadzania tworzywa z dwóch stron gniazda charakteryzują się mniejszym stopniem krystaliczności w obszarach znajdujących się bezpośrednio za miejscami wtryskiwania oraz w środkowej części próbki, gdzie powstawały linie łączenia strumieni tworzywa (rys. 4b). Zmniejszenie wartości Sk, które, jak wiadomo, pogarsza właściwości mechaniczne kształtek, należy uwzględniać podczas projektowania form wtryskowych, na etapie przewidywania miejsc łączenia strumieni tworzywa.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, sposób doprowadzania tworzywa do gniazda formy, linie łączenia, stopień krystaliczności, morfologia
E. Bociąga (147.5 KB)
Wpływ sposobu doprowadzania tworzyw a do gniazda formy wtryskowej na strukturę i stopień krystaliczności próbek polietylenu dużej gęstości (PE-HD)