English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pepliński

Wpływ technologii otrzymywania gniazd w formach wtryskowych na efektywność przetwarzania tworzyw

Polimery 2018, nr 9, 633


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.8

Streszczenie
Analizowano wpływ technologii wytwarzania gniazd form wtryskowych – ubytkowej (CM) i addytywnej (AM) – na jakość otrzymanych form, jakość wytworów uzyskanych z ich wykorzystaniem, efektywność przetwarzania i szkodliwość oddziaływania środowiskowego zarówno produktów, jak i procesów wytwarzania form/przetwarzania tworzyw polimerowych. Oceny dokonano na podstawie wartości wskaźników stanów postulowanych odpowiadających modelom matematycznym efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej procesu, a także szkodliwości środowiskowej produktu i procesu przetwarzania tworzyw, opartych na badaniach doświadczalnych w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe: zrównoważone wytwarzanie, efektywność energetyczna, formy wtryskowe, ­formowanie ubytkowe, formowanie addytywne

e-mail: karolpop@utp.edu.pl

K. Pepliński (632.1 KB)
Wpływ technologii otrzymywania gniazd w formach wtryskowych na efektywność przetwarzania tworzyw