English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, B. Król, E. Dziwiński

Wpływ warunków syntezy na właściwosci małocząsteczkowej żywicy epoksydowej

Polimery 2003, nr 7-8, 549


Streszczenie

Zbadano wpływ czasu reakcji i temperatury, obecności propan-2-olu oraz ilości wody obecnej w układzie na właściwości małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej. Głównym kryterium oceny właściwości żywicy była jak największa zawartość eteru diglicydylowego dianu (EDGD) (czyli najmniejsza zawartość grup hydroksylowych) oraz mały udział oligomerycznych produktów ubocznych (niższych i wyższych). Określono optymalne warunki otrzymywania żywicy: temperatura i czas addycji odpowiednio 40 °C i 90 mm, zawartość wody w reakcji addycji 5,5% mas., dodatek 16% mas. 2-propanolu, użycie 45-proc. wodnego roztworu NaOH. Metodą GC/MS porównano skład chemiczny uzyskanej żywicy ze składem handlowej żywicy „Epidian 6”. Stwierdzono, że prowadzenie syntezy bez rozdzielania jej na etapy addycji i kondensacji oprócz wyeliminowania czasochłonnego procesu oczyszczania powstającego w reakcji addycji produktu pośredniego addycji pozwala również na ograniczenie zużycia epichlorohydryny.


Słowa kluczowe: małocząsteczkowa dianowa żywica epoksydowa, jednoetapowa synteza, skład, optymalne warunki syntezy
P. Król, B. Król, E. Dziwiński (1.15 MB)
Wpływ warunków syntezy na właściwosci małocząsteczkowej żywicy epoksydowej