English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Bogucki, P. Stączek

Wpływ warunków termomechanicznej regeneracji miału gumowego

na właściwości otrzymywanych regeneratów gumowych

Polimery 2015, nr 1, 57


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.057

Streszczenie

Termomechaniczną regenerację miału gumowego (GTR) prowadzono przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi RSM (ang.: Response Surface Methodology) pozwoliło na scharakteryzowanie wpływu warunków termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych (temperatury cylindra wytłaczarki, prędkości obrotowej ślimaków oraz wydajności wytłaczania) na przebieg procesu regeneracji (moment obrotowy) oraz właściwości otrzymanych regeneratów (zawartości ekstraktu acetonowego, zawartości frakcji zolowej, lepkości Mooneya, przyrostu momentów skrętnych, optymalnego czasu wulkanizacji). Stwierdzono, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na przebieg termomechanicznej regeneracji miału gumowego oraz na jakość otrzymanych regeneratów jest temperatura cylindra wytłaczarki.


Słowa kluczowe: odpady gumowe, recykling materiałowy, wytłaczanie dwuślimakowe, metoda powierzchni odpowiedzi


e-mail: kformela.ktp@gmail.com

K. Formela, M. Bogucki, P. Stączek (2 MB)
Wpływ warunków termomechanicznej regeneracji miału gumowego na właściwości otrzymywanych regeneratów gumowych