English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala

Wpływ właściwości oraz otoczenia poliolefin na przebieg ich fotodegradacji

Polimery 2001, nr 2, 120


Streszczenie

Dokonano przeglądu (38 poz. lit.) wyników badań procesu fotodegradacji poliolefin ze szczególnym uwzględnieniem polietylenu i polipropylenu. Na tej podstawie omówiono wpływ budowy chemicznej polimeru, jego stopnia krystaliczności, grubości próbki oraz warunków zewnętrznych (długość fali i natężenie promieniowania, temperatura, ciśnienie tlenu) na przebieg procesu starzenia świetlnego. Podkreślono fakt, że prawidłowa analiza przebiegu procesu fotodegradacji wymaga pomiaru zmian kilku cech starzonej próbki. Ocena dokonana wyłącznie na podstawie zmian właściwości mechanicznych bądź tylko przyrostu ilości produktów fotooksydacji jest niepełna.


Słowa kluczowe: fotodegradacja poliolefin, budowa chemiczna, stopień krystaliczności, grubość próbki, warunki zewnętrzne
A. Wojtala (333.8 KB)
Wpływ właściwości oraz otoczenia poliolefin na przebieg ich fotodegradacji