English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz

Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu

Polimery 2014, nr 3, 220


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.220

Streszczenie

Zbadano wpływ oddziaływania wyładowań koronowych (WK) na właściwości warstwy wierzchniej (WW) folii z polilaktydu (PLA). Modyfikowanie PLA prowadzono w atmosferze powietrza lub helu. Efekty modyfikowania w powietrzu lub w helu porównano na podstawie oceny zwilżalności, obliczonej — metodą Owensa-Wendta — swobodnej energii powierzchniowej (SEP) oraz, wyznaczonego z zastosowaniem spektroskopii fotoelektronowej, stopnia utlenienia (O/C) modyfikowanej WW.


Słowa kluczowe: polilaktyd, modyfikowanie warstwy wierzchniej, wyładowania koronowe, elektroda wysokonapięciowa

e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl

M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz (586.4 KB)
Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu