English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Mohd Nurazzi, A. Khalina, S.M. Sapuan, R.A. Ilyas

Wpływ zawartości włókien i obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów z nienasyconej żywicy poliestrowej wzmacnianych włóknem szklanym i włóknem palmy cukrowej (j. ang.)

Polimery 2019, nr 10, 665


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.3

Streszczenie

Zbadano wpływ zawartości włókien i ich obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne wzmacnianych włóknem szklanym kompozytów nienasyconej żywicy poliestrowej z włóknami palmy cukrowej. Oceniano wytrzymałość kompozytów na rozciąganie, zginanie, uderzenie i ściskanie. Wytworzone kompozyty zawierały 30 oraz 40% mas. włókien, przy stosunku masowym włókien palmy cukrowej do włókien szklanych 70/30, 60/40 i 50/50. Stwierdzono, że wytrzymałość mechaniczna kompozytów hybrydowych zwiększa się ze wzrostem zawartości włókna szklanego, a obróbka alkaliczna włókien palmy cukrowej wywiera korzystny wpływ na właściwości zawierających ją kompozytów hybrydowych. Uzyskane wyniki wskazują, że opracowane kompozyty hybrydowe mogą być stosowane jako materiał alternatywny dla kompozytów polimerowych wzmacnianych jedynie włóknem szklanym.


Słowa kluczowe: włókno szklane, kompozyty hybrydowe, właściwości mechaniczne, włókno palmy cukrowej, włókno przędzy, nienasycona żywica poliestrowa
N. Mohd Nurazzi, A. Khalina, S.M. Sapuan, R.A. Ilyas (1.85 MB)
Wpływ zawartości włókien i obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów z nienasyconej żywicy poliestrowej wzmacnianych włóknem szklanym i włóknem palmy cukrowej (j. ang.)