English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bortel

Współczesne kierunki rozwoju polimeryzacji rodnikowej w świetle tematyki kongresu IUPAC MACRO 2000

Polimery 2002, nr 9, 593


Streszczenie

Omówiono najważniejsze problemy rozpatrywane w ramach sekcji „Radical Polymerization” na wymienionym w tytule Kongresie. Z liczby 187 doniesień w tej sekcji aż 80% poświęcono zagadnieniom dotyczącym chemicznej kontroli przebiegu polimeryzacji rodnikowej. Po ogólnym scharakteryzowaniu polimeryzacji rodnikowej jako procesu żyjącego, przedstawiono (zarówno na podstawie najnowszej literatury, jak i doniesień kongresowych) trzy grupy metod takiej kontroli, mianowicie: (a) polimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem (Stable Free Radical Polymerization — SFRP), (b) polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (Atom Transfer Radical Polymerization — ATRP), (c) polimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization — RAFT).


Słowa kluczowe: Kongres IUPAC MACRO 2000, pseudożyjąca polimeryzacja rodnikowa, metody SFRP, ATRP i RAFT
E. Bortel (902.8 KB)
Współczesne kierunki rozwoju polimeryzacji rodnikowej w świetle tematyki kongresu IUPAC MACRO 2000