English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, M. Kijeńska, A. Migdał

Współzgazowanie — strategiczny kierunek zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych

Polimery 2014, nr 5, 393


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.393

Streszczenie

Dokonano analizy koncepcji zagospodarowania poużytkowych odpadów tworzyw polimerowych, w kontekście globalnej sytuacji energetyczno-surowcowej, dynamicznie rosnącego depozytu odpadów tworzyw na składowiskach i poza nimi oraz priorytetów Unii Europejskiej. Poddano dyskusji realność szeregu preferowanych rozwiązań, wskazano na brak koncepcji systemowych działań doraźnych i stanowiących strategię na przyszłość. Przedstawiono uwarunkowania i zalety procesów zgazowania i współzgazowania odpadów tworzyw polimerowych z węglem, biomasą i odpadami, jako docelowych rozwiązań, dostarczających współczesnej energetyce jednorodnego, standaryzowanego wysokoenergetycznego paliwa, mogącego być jednocześnie bazą surowcową dla (autotermicznej) alternatywnej petrochemii — wysokoefektywnego procesu recyklingu surowcowego II generacji.


Słowa kluczowe: odpady komunalne, odpady tworzyw polimerowych, współzgazowanie, kogeneracja energii i związków petrochemicznych

e-mail: Jacek.Kijenski@ichp.pl

J. Kijeński, M. Kijeńska, A. Migdał (130.2 KB)
Współzgazowanie — strategiczny kierunek zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych