English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Sykutera, M. Bieliński

Wybrane właściwości recyklatu polipropylenowego pochodzącego z porowatych wyprasek formowanych metodą wtryskiwania (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 602


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.602

Streszczenie

W pracy badano wpływ na gęstość i wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) pozostałości chemicznych substancji porotwórczych znajdujących się w rozdrobnionych, porowatych wypraskach z polipropylenu (PP). Wyznaczano te dwie właściwości, ponieważ gęstość porowatych materiałów polimerowych jest ich ważną cechą użytkową, a wartość MFR stanowi miarę pozostałości poroforu w materiale. Celem realizowanych badań była próba poznania zjawisk zachodzących podczas tworzenia struktury porowatej, spowodowanych rozkładem poroforów chemicznych w procesie wtryskiwania. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ ciśnienia docisku, a także temperatury uplastyczniania i temperatury gniazda formującego formy wtryskowej na intensywność tworzenia się porów w PP. Do rozdrabniania wyprasek użyto oryginalnego stanowiska badawczego do cięcia i rozdrabniania materiałów porowatych.


Słowa kluczowe: porofory chemiczne, polipropylen, rozdrabnianie, recyklat, wtryskiwanie porujące

e-mail: biel@utp.edu.pl

D. Sykutera, M. Bieliński (648.2 KB)
Wybrane właściwości recyklatu polipropylenowego pochodzącego z porowatych wyprasek formowanych metodą wtryskiwania (j. ang.)