English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, A. Kloziński, J. Tomaszewska

Wykorzystanie kompozytów polimerowo-drzewnych w technologii złoża ruchomego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 5, 423


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.423

Streszczenie

Innowacyjna technologia złoża ruchomego (MBBR), stosowana do oczyszczania ścieków, została opracowana w odpowiedzi na zmieniające się wymogi prawne oraz w celu zwiększenia wydajności i stabilności procesu oczyszczania, a także zmniejszenia kosztów eksploatacji. Obecnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem nowych materiałów w technologii złoża ruchomego. Interesujące rozwiązanie, ze względu na dużą powierzchnię czynną dla błony biologicznej (powyżej 1200 m2/m3), mogą stanowić kompozyty polimerowo-drzewne (WPC). Opracowana technologia, wykorzystująca kompozyty na bazie PE-HD lub PP napełnianych mączką drzewną lub włóknami drzewnymi, charakteryzuje się elastycznością w dostosowywaniu do zmiennego natężenia dopływających ścieków, bez pogorszenia jakości oczyszczonego strumienia.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-drzewne, WPC, technologia złoża ruchomego, kompozyty w technologii MBBR, technologie oczyszczania ścieków, oczyszczanie biologiczne
e-mail: izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, A. Kloziński, J. Tomaszewska (276.6 KB)
Wykorzystanie kompozytów polimerowo-drzewnych w technologii złoża ruchomego (j. ang.)