English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, J. Oliwa, G. Budzik, R. Oliwa, K. Bulanda, M. Nędza

Wykorzystanie mieszadła z wbudowanymi zwężkami Parshalla do modyfikacji bentonitu przeznaczonego do napełniania żywic polimerowych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 6, 432


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.6

Streszczenie

Bentonit w postaci 12% mas. wodnej zawiesiny modyfikowano z wykorzystaniem innowacyjnego mieszadła z wbudowanymi zwężkami Parshalla. Zastosowanie tego mieszadła pozwala na lepsze rozsunięcie warstw w modyfikowanym bentonicie, co znacznie ułatwia wnikanie łańcuchów polimerów. W przeciwieństwie do modyfikacji bentonitu za pomocą mieszadła kotwicowego nie zaobserwowano niekorzystnego zjawiska zmniejszenia wielkości płytek, obliczonej ze wzoru Scherrera. Zmodyfikowane bentonity wykorzystano do otrzymania kompozytów z ich 3 % mas. udziałem na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6. Stwierdzono wyraźną poprawę właściwości mechanicznych wytworzonych kompozytów, m.in.: wytrzymałości na rozciąganie, modułu Younga oraz udarności bez karbu, w porównaniu z właściwościami osnowy, jak również właściwościami takich kompozytów z udziałem bentonitów modyfikowanych za pomocą mieszadła kotwicowego.


Słowa kluczowe: bentonit modyfikowany, mieszadło kotwicowe, zwężki Parshalla, żywica epoksydowa

M. Oleksy, J. Oliwa, G. Budzik, R. Oliwa, K. Bulanda, M. Nędza (408.6 KB)
Wykorzystanie mieszadła z wbudowanymi zwężkami Parshalla do modyfikacji bentonitu przeznaczonego do napełniania żywic polimerowych