English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Godzimirski, M. Rośkowicz

Wytrzymałość doraźna i długotrwała oraz pełzanie kleju „Epidian 57”

Polimery 2002, nr 10, 721


Streszczenie

Badano wytrzymałość doraźną i długotrwałą jednozakładkowych połączeń klejowych wykonywanych na podstawie „Epidianu 57” utwardzanego trietylenotetraaminą (TETA). Stosowano dwie metody utwardzania: jednostopniową (7 dób w temperaturze otoczenia) i dwustopniową (12 h w temperaturze otoczenia + 6 h w temp. 80 °C). Stwierdzono porównywalną wytrzymałość doraźną kleju utwardzanego różnymi metodami i znacznie większą wytrzymałość długotrwałą kleju utwardzanego dwustopniowo. Badania wykazały też małą odporność na pełzanie kleju utwardzanego jednostopniowo, natomiast utwardzanie dwustopniowe znacznie poprawia tę odporność. Wydaje się, że zalecane przez producenta utwardzanie jednostopniowe nie zapewnia pełnego utwardzenia kleju „Epidian 57”.


Słowa kluczowe: „Epidian 57”, połączenia klejowe, wytrzymałość doraźna, wytrzymałość długotrwała, pełzanie
J. Godzimirski, M. Rośkowicz (312.7 KB)
Wytrzymałość doraźna i długotrwała oraz pełzanie kleju „Epidian 57”