English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny

Wytrzymałość na zgniatanie wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym
umieszczonych w kanałach korzeniowych w różnej konfiguracji ilościowej (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 875


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.875

Streszczenie
Badano wytrzymałość na zgniatanie wkładów kompozytowych zawierających włókno szklane (FRC) umieszczonych w kanałach korzeniowych w różnych konfiguracjach ilościowych, przy założeniu braku połączenia adhezyjnego w obszarze koronowym. Ocenie poddano trzy systemy wkładów FRC oraz polimerowy materiał typu core build-up. Wkłady w trzech różnych wariantach ilościowych zacementowano w kanałach 36 zębów przedtrzonowych. 21 zębów poddano działaniu siły zgniatającej w kierunku pionowym, a 15 – działaniu siły pod kątem 45° w stosunku do osi pionowej. Po przeprowadzeniu testów wytrzymałościowych każdą próbkę analizowano za pomocą mikrotomografu komputerowego w celu sprawdzenia, czy połączenie adhezyjne w kanale korzeniowym zostało zerwane. Największe wartości (powyżej 1000 N) użytej siły zgniatającej, powodującej zniszczenie wkładów, odnosiły się do Ena Post stosowanego w postaci pojedynczego wkładu o największej średnicy lub złożonego z trzech o różnej średnicy oraz do Postec Plus w postaci wkładu potrójnego. W wypadku działania siły zgniatającej pod kątem 45° w stosunku do osi pionowej nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych między wartościami średnimi tej siły w odniesieniu do wszystkich konfiguracji wkładów. Na podstawie obrazów uzyskanych w mikroobrazowej tomografii komputerowej (micro-CT) nie stwierdzono zerwania lub uszkodzenia połączenia adhezyjnego w analizowanych obszarach. Uzyskane wyniki świadczą, że zastosowanie w kanale korzeniowym więcej niż jednego kompozytowego wkładu zawierającego włókna szklane nie zwiększa w istotnym stopniu efektywności wypełnienia; różnice w wartościach siły niszczącej pojedynczy wkład i wkład wielokrotny nie były istotne statystycznie.
Słowa kluczowe: wkłady polimerowe wzmocnione włóknem szklanym, wytrzymałość na zgniatanie, mikroobrazowa tomografia komputerowa
e-mail: Leopold.Wagner@wum.edu.pl
L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny (886.4 KB)
Wytrzymałość na zgniatanie wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym umieszczonych w kanałach korzeniowych w różnej konfiguracji ilościowej (j.ang.)