English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Wilczyński

Wyznaczanie krzywych lepkości polimerowych kompozytów drzewnych
na podstawie ograniczonej liczby pomiarów reometrycznych

Polimery 2018, nr 3, 213


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.5

Streszczenie

Wykonano badania reometryczne polimerowego kompozytu drzewnego (WPC) na osnowie polipropylenu (PP) z udziałem 50 % mas. mączki drzewnej. Przedstawiono procedury wyznaczania krzywych lepkości WPC na podstawie ograniczonej liczby pomiarów wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), z zastosowaniem uniwersalnego równania Vinogradova-Malkina, dwuparametrowego równania potęgowego Ostwalda-de Waele oraz trójparametrowego równania logarytmicznego Kleina. Przeprowadzono badania plastometryczne WPC, na podstawie których wyznaczono krzywe lepkości. Stwierdzono, że proponowane rozwiązania mogą być przydatne w praktyce inżynierskiej do szybkiej oceny właściwości reologicznych polimerowych kompozytów drzewnych.


Słowa kluczowe: polimerowe kompozyty drzewne, lepkość, reometria
e-mail: wilczynski_k@wp.pl

K. J. Wilczyński (1.35 MB)
Wyznaczanie krzywych lepkości polimerowych kompozytów drzewnych na podstawie ograniczonej liczby pomiarów reometrycznych