English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Obłój-Muzaj

Zachowanie poli(chlorku winylu) w pożarach

Polimery 2000, nr 10, 720


Streszczenie

Omówiono aktualny stan wiedzy na temat roli PVC w pożarach. Przeanalizowano toksyczność dymu, w tym rolę CO, HCl i dioksyn, a także znaczenie szybkości wydzielania ciepła i jej związek z czasem przeżycia ludzi — ofiar pożaru. Przedstawiono wyniki raportów komisji powołanych przez rząd Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) w sprawie dwóch wielkich pożarów z udziałem PVC: fabryki recyklingu tworzyw sztucznych w Lengerich (1992 r.) i lotniska w Düsseldorfie (1996 r.). Na podstawie wyników najnowszych badań stwierdza się obecnie, że PVC jest materiałem, który nie stwarza i nie zwiększa ryzyka pożaru. Nie powoduje on też zwiększonego zagrożenia dla zdrowia i życia, lecz przeciwnie — ze względu na małą szybkość wydzielania ciepła przedłuża czas przeżycia ludzi. Toksyczność dymu z PVC jest tego samego rzędu, co z innych materiałów naturalnych i syntetycznych, ponieważ toksyczność atmosfery pożaru determinowana jest prawie wyłącznie ilością tlenku węgla.

Dokonana przez kompetentne komisje analiza dużych pożarów wskazuje, że PVC w pożarze nie powoduje tworzenia istotnych ilości dioksyn; nie zanotowano też zatruć dioksynami lub wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w pożarach z udziałem PVC.
Słowa kluczowe: PVC w pożarze, toksyczność dymu, czas przeżycia, dioksyny, pożar lotniska w Düsseldorfie
M. Obłój-Muzaj (426.7 KB)
Zachowanie poli(chlorku winylu) w pożarach