English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Borkowski

Zanieczyszczenia mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych akceleratorem nowych regulacji prawnych w tym zakresie

Polimery 2019, nr 11-12, 759


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.4

Streszczenie

W artykule poruszono temat narastającego od lat zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami tworzyw sztucznych, omówiono działania różnych organów regulacyjnych, od konwencji ochrony mórz (Helcom, Ospar i in.) poprzez aktywność agend Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP UNEA), po działania Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano ustawodawstwo europejskie skierowane na uregulowanie stosowania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych i na zdefiniowanie nowej roli tych tworzyw w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym („Strategia na rzecz tworzyw sztucznych”).


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, odpady tworzyw sztucznych, środowisko morskie, legislacja
e-mail: kazimierz.borkowski@plasticseurope.org
K. Borkowski (485 KB)
Zanieczyszczenia mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych akceleratorem nowych regulacji prawnych w tym zakresie