English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol

Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej

wybranych polimerów

Polimery 2013, nr 7-8, 605


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.605

Streszczenie

Technikę oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) oraz analizę egzergetyczną wykorzystano do oceny środowiskowej polimerów: PE, PP, PVC, PS i PET. W przeprowadzonej analizie uwzględniono szkody dla zdrowia człowieka, jakości ekosystemu oraz zużycie zasobów, wyznaczono wskaźnik emisji globalnego ocieplenia oraz skumulowane zużycie energii. W wyniku analizy egzergetycznej określono wskaźnik zrównoważonego rozwoju oraz koszt termoekologiczny wybranych polimerów. Porównano wyniki uzyskane za pomocą techniki LCA oraz analizy egzergetycznej, szacując wpływ produkcji wytypowanych polimerów na zużycie zasobów nieodnawialnych bogactw naturalnych. Ocenę cyklu życia LCA przeprowadzono trzema metodami Ekowskaźnik 99, IPCC oraz CED.


Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, analiza egzergetyczna, zużycie paliw kopalnych, polimery
e-mail: dburchart@gig.eu

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol (84.9 KB)
Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów