English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Aksimentiev, R. Hołyst

Zastosowanie charakterystyki Eulera do badań mieszanin homopolimerów oraz stopionych kopolimerów (j. ang.)

Polimery 2001, nr 5, 307


Streszczenie

Opisano metody badania kinetyki przemian fazowych za pomocą charakterystyki Eulera. Metody te zastosowano do zbadania rozpadu spinodalnego (procesu separacji faz) w dwuskładnikowej mieszaninie homopolimerów oraz do omó­wienia diagramu fazowego kopolimerów gradientowych. Charakterystykę Eulera wykorzystano do opisania dwuciągłej morfologii i jej przejścia w morfologię kropelkową w procesie separacji faz oraz do określenia stopnia polączenia domen powstających w tym procesie. Stwierdzono, że w procesie separacji faz struktura dwuciągła może rozpaść się na cylindryczne domeny, które w dalszej ewolucji przybierają kształt sferyczny. Omówiono także kilka metod numerycznego obliczania charakterystyki Eulera oraz przedstawiono nowy ścisły algorytm jej obliczania.


Słowa kluczowe: rozpad spinodalny. separacja faz, charakterystyki Eulera, mieszaniny polimerów, kopolimery gradientowe, morfologia

A. Aksimentiev, R. Hołyst (1.47 MB)
Zastosowanie charakterystyki Eulera do badań mieszanin homopolimerów oraz stopionych kopolimerów (j. ang.)