English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Rydzkowski, S. Kulesza, M. Bramowicz, I. Michalska-Pożoga

Zastosowanie mikroskopii sił atomowych i analizy fraktalnej do badania wpływu temperatury
na topografię powierzchni materiałów polimerowych (j. ang.)

Polimery 2020, nr 1, 25


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.4

Streszczenie

Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).


Słowa kluczowe: temperatura, topografia powierzchni, materiały polimerowe, mikroskopia sił atomowych, analiza fraktalna, różnicowa kalorymetria skaningowa, polietylen małej gęstości, recyrkulacja
T. Rydzkowski, S. Kulesza, M. Bramowicz, I. Michalska-Pożoga (1.87 MB)
Zastosowanie mikroskopii sił atomowych i analizy fraktalnej do badania wpływu temperatury na topografię powierzchni materiałów polimerowych (j. ang.)