English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pielichowski, K. Flejtuch

Zastosowanie modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) w badaniach właściwości polimerów

Polimery 2002, nr 11-12, 784


Streszczenie

Artykuł przeglądowy (oparty przede wszystkim na literaturze z lat 1996-2000), w którym omówiono podstawy teoretyczne i zastosowanie modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC). Metoda ta, stanowiąca odmianę metody DSC, wykorzystuje sinusoidalny program wzrostu temperatury w badaniach właściwości polimerów. Uzyskane przy jej użyciu dane, po odpowiedniej obróbce matematycznej za pomocą transformacji Fouriera, pozwalają na rozdzielenie odwracalnych i nieodwracalnych składowych przemian cieplnych, bezpośredni pomiar ciepła właściwego oraz zwiększenie rozdzielczości blisko siebie przebiegających i nakładających się przemian, a także na analizę przemian subtelnych. Zamieszczono opis procedur matematycznych stosowanych do obróbki i interpretacji danych MDSC. Przedstawiono też praktyczne przykłady wykorzystania metody MDSC do wyznaczania ciepła właściwego, badania kinetyki ze szczególnym uwzględnieniem procesów sieciowania polimerów termoutwardzalnych, analizy przemiany szklistej i relaksacji oraz do oceny przebiegu procesów topnienia i krystalizacji polimerów.


Słowa kluczowe: modulowana różnicowa kalorymetria skaningowa (MDSC), interpretacja wyników, badanie kinetyki, sieciowanie, przemiana szklista, topnienie i krystalizacja polimerów
K. Pielichowski, K. Flejtuch (532 KB)
Zastosowanie modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) w badaniach właściwości polimerów