English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Żółtowska, M. Sobczak, E. Olędzka

Zastosowanie poliuretanów w farmacji — stan obecny i perspektywy rozwoju

Polimery 2014, nr 10, 689


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.689

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej otrzymywania i właściwości poliuretanów biomedycznych do zastosowań w farmacji. Podstawowe aplikacje farmaceutyczne poliuretanów obejmują technologię nowoczesnych postaci leków (m.in. systemów terapeutycznych, nośników i koniugatów substancji leczniczych). Badania kliniczne wskazują, że wykorzystanie koniugatów typu polimer-substancja lecznicza jest korzystne ze względu na skuteczność terapii. Wprowadzenie takich koniugatów do organizmu wpływa na wzrost indeksu terapeutycznego substancji leczniczej, w wyniku zwiększenia dostępności leku w miejscach zmienionych chorobowo, a jednocześnie zmniejszenie jego ogólnoustrojowej ekspozycji. Dzięki poliuretanowym koniugatom jest możliwe także zmniejszenie skutków ubocznych stosowania leków oraz ogólnej ich toksyczności. Należy się spodziewać, że badania nad wielkocząsteczkowymi (również poliuretanowymi) koniugatami substancji leczniczych będą stymulowały rozwój technologii nowoczesnych postaci leków i szeroko rozumianej chemii medycznej.


Słowa kluczowe: polimery biomedyczne, poliuretany biomedyczne, wielkocząsteczkowe koniugaty substancji leczniczych
e-mail: marcin.sobczak@wp.pl

K. Żółtowska, M. Sobczak, E. Olędzka (224.4 KB)
Zastosowanie poliuretanów w farmacji — stan obecny i perspektywy rozwoju