English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński, P. Jakubowska, J. E. Przybylska, R. Przekop

Zastosowanie pomiarów reologicznych typu in-line w charakterystyce kompozytów polipropylenu ze skałą opoka jako napełniaczem proszkowym (j. ang.)

Polimery 2019, nr 4, 282


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.6

Streszczenie

Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).


Słowa kluczowe: polipropylen, kompozyty polimerowe, opoka, napełniacz proszkowy, napełniacz naturalny, napełniacz hybrydowy, reologia in-line, lepkość, krzywa lepkości

A. Kloziński, P. Jakubowska, J. E. Przybylska, R. Przekop (1.02 MB)
Zastosowanie pomiarów reologicznych typu in-line w charakterystyce kompozytów polipropylenu ze skałą opoka jako napełniaczem proszkowym (j. ang.)