English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pacana, R. Oliwa

Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych.
Cz. II. Wpływ warunków pracy na właściwości funkcjonalne polimerowych napędów harmonicznych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 3, 208


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.7

Streszczenie

Badano wpływ warunków eksploatacyjnych kół podatnych zębatej przekładni falowej na właściwości fizyczne oraz mechaniczne powierzchni zębów. Zzastosowaniem druku 3D z kopolimeru poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)(ABS) oraz polilaktydu (PLA) wykonano modele badawcze, które poddano przyspieszonemu starzeniu promieniami UV, przeprowadzono też badania stanowiskowe. Właściwości zębów otrzymanych kół zębatych charakteryzowano na podstawie twardości i temperatury mięknienia Vicata, analizy powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz stopnia degradacji tworzywa oznaczonego za pomocą spektroskopii IR. Stwierdzono, że warunki środowiskowe oraz eksploatacja zębatej przekładni falowej nie wpływają w istotnym stopniu na wartości temperatury Vicata i twardość powierzchni zębów. Analiza AFM wykazała, że w wyniku współpracy powierzchnia zębów się wygładziła. Średnia wartość chropowatości Ra kół zębatych wykonanych, odpowiednio, z ABS i PLA zmniejszyła się ze 110,0 do 54,6 nm oraz ze 23,9 do 17,0 nm. Ponadto, moduł Derjaguina-Mullera-Toporova (DMT) powierzchni elementów wykonanych z ABS oraz PLA również się zmniejszył, odpowiednio, z 10,0 do 3,0 GPa oraz z 4,5 do 2,2 GPa, co wskazuje na destrukcyjny wpływ promieniowania UV i podwyższonej wilgotności, potwierdzony metodą spektroskopii IR.


Słowa kluczowe: napęd harmoniczny, ABS, PLA, właściwości użytkowe, AFM, degradacja, szybkie prototypowanie

J. Pacana, R. Oliwa (1.65 MB)
Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych. Cz. II. Wpływ warunków pracy na właściwości funkcjonalne polimerowych napędów harmonicznych