English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Osowiecka, J. Zieliński, J. Polaczek, Z. Machowska

Zastosowanie termolizatów mieszanin odpadowego poliwęglanu z ekstraktem furfurolowym

do modyfikacji asfaltu naftowego

Polimery 2002, nr 4, 269


Streszczenie

W wyniku prowadzonej w ciągu 3,5 h w temp. 270 °C termolizy różniących się składem mieszanin odpadowego poliwęglanu (PC) z ekstraktem furfurolowym (EF) otrzymano termolizaty zawierające 95—80% mas. PC oraz 5—20% mas. EF. Scharakteryzowano właściwości termomechaniczne i reologiczne, a także twardość oraz udarność tych termolizatów. Wzrost zawartości EF w termolizacie powoduje obniżenie temperatury mięknienia i topnienia; udarność termolizatów jest mniejsza od udarności niemodyfikowanego odpadowego PC. Ogrzewając w temp. 170 °C termolizat PC/EF (w ilości do 20% mas.) z asfaltem PS 85/25 uzyskano jednorodne kompozycje. Ze wzrostem zawartości termolizatu w kompozycji następuje spadek temperatury mięknienia i kroplenia oraz nieznaczny wzrost temperatury łamliwości; penetracja kompozycji nie ulega przy tym zmianie. Charakterystyka kompozycji asfalt—termolizat PC/EF wskazuje na możliwość ich zastosowania jako spoiw w materiałach izolacyjno-uszczelniających do budownictwa.


Słowa kluczowe: odpadowy poliwęglan, ekstrakt furfurolowy, termoliza, modyfikacja asfaltu, właściwości użytkowe
B. Osowiecka, J. Zieliński, J. Polaczek, Z. Machowska (483 KB)
Zastosowanie termolizatów mieszanin odpadowego poliwęglanu z ekstraktem furfurolowym do modyfikacji asfaltu naftowego