English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Dziubek

Zastosowanie współrzędnościowych metod pomiarowych do oceny
właściwości użytkowych polimerowych kół zębatych (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 49


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.8

Streszczenie
Właściwości użytkowe polimerowych kół zębatych badano z zastosowaniem współrzędnościowych metod pomiarowych. Opracowanie stanowi kontynuację prac nad dokładnością geometrii kół wytwarzanych metodami szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping – RP). Deformacje oceniono w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi PolyJet, FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz SLS (selektywne spiekanie laserowe, ang. Selective Laser Sintering), zwłaszcza pod względem odchyłek geometrii oraz występowania zjawiska skurczu. Weryfikację geometrii modeli wykonano z wykorzystaniem bezstykowego systemu optycznego ATOS II Triple Scan.
Słowa kluczowe: materiały polimerowe, skaner optyczny, dokładność geometryczna, modele kół zębatych
e-mail: tdziubek@prz.edu.pl
T. Dziubek (1.1 MB)
Zastosowanie współrzędnościowych metod pomiarowych do oceny właściwości użytkowych polimerowych kół zębatych (j.ang.)