English version
Drukuj

Zbiorcze zestawienie ofert

Oznaczenie sprawy: FL-2/223/412/20/MR – postępowanie na świadczenie usług sprzątania w wskazanych przez Zamawiającego budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za

1 miesiąc usługi/PLN

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*


1

Konsorcjum: Lider -MAAG, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce,

Konsorcjant PUP MAAG Krzysztof Buszko, adres jw.

13 530,00

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

2

BEWER, ul. Długa 29/226

00-238 Warszawa

14 747,70

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

3

PATRAS, ul. Żelazna 87

00-879 Warszawa

19 237,20

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

4

PUHVIVA –AQUA, ul. Leśniewska 3

03-582 Warszawa

21 156,00

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

5

AMSA, ul. Blokowa 8

03-641 Warszawa

20 418,00

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

6

AGNUS, ul. Białostocka 9

03-741 Warszawa

18 020,73

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

7

VESTA, ul. Podkowy 91H

04-937 Warszawa

13 855,95

12 miesięcy

Nie dotyczy

14 dni

8

HYDROBUD, ul. 11 Listopada 25

62-510 Konin

13 700,00

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

9

SYNTRAX, ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

12 265,79

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

10

ROKAPLUS, ul. Polna 14

97-300 Piotrków Trybunalski

13 582,08

12 miesięcy

Nie dotyczy

30 dni

11

HYDROTECH, ul. Powstańców Styczniowych 2/103

62-510 Konin

12 700,00

12 miesięcy

Nie

30 dni

Szacunkowa wartość zamówienia ok. 166 000 PLN (netto), ok. 204 000 PLN brutto za 12 miesięcy – za 1 miesiąc 17 000 zł brutto