English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Serweta, J. Wójcik, J. Rutowicz, Z. Olejniczak

Zmiana wybranych właściwości reologicznych wierzchnich skór obuwniczych na skutek starzenia pod wpływem promieniowania UV (j. ang.)

Polimery 2019, nr 9, 617


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.7

Streszczenie

Oceniono wpływ procesów starzenia wierzchnich skórzanych materiałów obuwniczych na zmianę ich właściwości reologicznych przy odkształceniu typu relaksacyjnego. Próbki wierzchnich skór obuwniczych naświetlano przez 100 i 150 h w symulatorze procesu przyśpieszonego starzenia ­Q-SUN Xenon Test Chamber. Oznaczano wydłużenie trwałe naświetlonych próbek według normy ­PN-EN ISO 17236:2005 i na tej podstawie oceniono ich odporność na starzenie powodowane oddziaływaniem promieniowania UV. Największą odporność wykazywały skóry welurowe oraz nubuk, natomiast najmniejszą – boksy bydlęce.


Słowa kluczowe: starzenie UV, skóry obuwnicze, relaksacja, anizotropia
W. Serweta, J. Wójcik, J. Rutowicz, Z. Olejniczak (620.8 KB)
Wpływ dodatku cieczy jonowych na właściwości wyrobów tkaninowo-gumowych zawierających napełniacze warstwowe