English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Wagner, A. Błaszczyk

Zmiany morfologiczne powierzchni szkliwa zęba poddanej działaniu ozonu (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 713


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.713

Streszczenie

Zbadano wpływ działania ozonu na zmiany morfologiczne powierzchni szkliwa zęba, sprzyjające zwiększeniu adhezji polimerów do tej tkanki. Obrazy uzyskane za pomocą AFM i profilometru optycznego pozwoliły na określenie wskaźników chropowatości Ra, Rz i Rmaks. Stwierdzono, że zastosowanie ozonu powoduje zwiększenie chropowatości powierzchni szkliwa zębów mlecznych. Zaobserwowano, że szkliwo ozonowane jest bardziej podatne na działanie jonów H+ niż szkliwo nieozonowane, co umożliwia dodatkowe rozwinięcie powierzchni i lepszą adhezję polimerów do tkanki zęba.
Słowa kluczowe: ozon, polimery, szkliwo zęba, chropowatość powierzchni
e-mail: Leopold.Wagner@wum.edu.pl
L. Wagner, A. Błaszczyk (461.2 KB)
Zmiany morfologiczne powierzchni szkliwa zęba poddanej działaniu ozonu (j. ang.)