English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Czarnecka-Komorowska, K. Wiszumirska

Zrównoważone projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej

Polimery 2020, nr 1, 8


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.2

Streszczenie

Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.


Słowa kluczowe: eco-design, opakowania, tworzywa sztuczne, zagospodarowanie, recykling, gospodarka cyrkularna
D. Czarnecka-Komorowska, K. Wiszumirska (1.5 MB)
Zrównoważone projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej